احمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا maddesi. Sayfa:794


Ahmed Paşa - احمد پاشا

(قوانوز _ ) وزرای دولت علیه دن اولوب، سلطان احمد خان ثالثك دور سلطنتلرنده یالكز ٣ آی صدارت ایتمشدر. كندیسی اصل روسیه لی اولوب، سلحدار حسین پاشانك آزادلیسی ایدی. سرای همایونه داخل اوله رق، قطع مراتب ایله، خزینه كتخداسی، و عهد سلطان مصطفی خانیده رتبۀ وزارتله صبدا والیسی اولمشیدی. عمیجه زاده حسین پاشانك ده دامادی ایدی. بعده موصل، دیاربكر و خانیه والیلكلرنده بولندقدن صكره، الماس محمد پاشانك صدارتنده متقاعداً قاضی كوینده اختیار اقامته مجبور اولمشیدی. ١١۰٩ تاریخنده قاىٔن پدری صدارته كچمكله، تكرار خانیه والیلكنه، و برسنه صكره دیوان سلطانی یه نصب اولنمش ایسه ده، ینه او سنه عزل اولنمشدی. ١١١٥ تاریخنده ظهور ایدن ادرنه وقعه سنده، ارباب شقاوت صاحب ترجمه یی دخی كندیلرینه الحاق ایده رك، امر عصیانه تشریك ایتدكدن صكره، سلطان احمد ثالثك ابتدای جلوسنده صدارته تعیینیچون اصرار ایتمش اولدقلرندن، باچار مسند صدارته ترفیع اولنمش ایسه ده، اوچ آی چكمه دن عزل وساقزه نفی اولنه رق، بعده اینه بختی محافظلغنه تعیین اولنمش؛ و اوراده وفات ایتمشدر.

و غیرتلی بر وزیر اولمغله، اصلاح احوال مالیه و ملكیه مقصدیله بعض تشبثاتده بولندیغندن، بو اجرا آتدن منافع شخصیه لری سكته دار اولان ارباب اغراض القاآتیله، ١۰٦٣ تاریخنده غزل وقتل اولنمشدر. مدت صدارتی طقوز بچق آی قدردر.

Kamusul Alamde Ahmed Paşa maddesi, احمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284