احمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا maddesi. Sayfa:793


Ahmed Paşa - احمد پاشا

(هزار پاره _ ) سلطان ابراهیم خان دورنده مسند صدارته ترفیع اولنان وزرادن اولوب، استانبوللیدر. بر سیاهینك اوغلی اولوب، طاوشان طاشی محله سنده طوغمشدر. سریع القلم و یازیسی كوزل بر كاتب اولمغله، ابتدا دفتردار افندینك خدمتنه كیرمش، وبعده صدر اعظم قره مصطفی پاشایه تذكره جی، و مؤخراً موقوفاتی و دفتر امینی اولمشیدی. ١۰٥٦ تاریخنده رتبۀ وزارتله دفتردار، و ١۰٥٧ ده ركاب همایون قاىٔممقامی اولمشیدی. محب اقبال و حریص جاه بر آدم اولمغله، او سنه صدارت عظمایی احرازه موفق و مصاهرت شرفنه دخی ناىٔل اولمشدر. یالكز اقبالنی دوشونوب، زماننده امور دولت چیغرندن چیقمش، و مناصب عادتا آقچه یه مقابل صاتلمغه باشلامش اولدیغندن، سوز آیاغه دوشوب، یكیچریلرله اسافل ناس طرفندن ظهوره كلن و سلطان ابراهیم خانك سلطنتنه ختام ویرن وقعه ده، صوفی محمد پاشانك صدارته تعییننی متقاقب اختفا ایتمش ایسه ده، بولنوب، اعدام اولنمش، و ارباب شورش طرفندن غایت ملحم اولان جثه سی پارچه پارچه كسیلمش اولدیغندن، (هزار پاره) لقبیله شهرت بولمشدر. مدت صدارتی یالكز اونبر آیدر.

Kamusul Alamde Ahmed Paşa maddesi, احمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281