آلانو

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آلانو maddesi. Sayfa:283


Alanno - آلانو

ایتالیانك (آبروچی) ایالتنده، آدریاتیق دكیزینه دوكیلن (پیسقاره) نهری ساحل یسارینك قربنده بر بیوك قریه اولوب، ٣٤۰۰ اهالیسی واردر.

Kamusul Alamde Alanno maddesi, آلانو osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Alanno nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283