آقوئینو

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آقوئینو maddesi. Sayfa:271


Aquino - آقوئینو

ایتالیای وسطیده (ترادی لابوره) ایالتنده بر قصبه در، كه بو كون آنجق ٢۰۰۰ اهالیسی وار ایسه ده، اسكی رومالیلر زماننده (آقو ىٔینوم) نامیله بیوك بر شهر ایدی. لومباردلر طرفندن تخریب اولنمشدر.

Kamusul Alamde Aquino maddesi, آقوئینو osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aquino nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280