انجازه

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde انجازه maddesi. Sayfa:6


Abhaza - انجازه

قافقا سیانك قره دكیز ساحلنده و آبازه مملكتنك جنو بنده واقع بر مملكت اولوب ، اكثریا بو ده آبازه نامیله معروف مملكتندن عد او لنمقدهدر . باكیشلیجه قصبه لری صتحوم قلعه ، كغری و ( ابیجونده‌ ) در. سطحی ٩١۰۰ مربع كیلو متره ، وهالیسی تقریباً ٧۰۰۰۰ كشیدر . بونلری آبازه لر له بر لكده یاشامشلردر . اكثریسی خرستیان اولوب، ایچلرنده مسلمانلری دخی‌ بولنیور . بو مملكت وقتلیله دولت عثمانیه نك قبضهٔ تصرفنه چكمش ایكن، مؤخراً آیریلوب ، نهایت عصر حاضرده روسیه نك ضبطنه‌ كیرمشدر . اهالیسی غایت فقیر اولوب ،‌ شمشیر آغاجی صاتمغله چكنیرلر . بو نلر كندیلری ینه ( آرزا) نامنی ویریورلر .

Kamusul Alamde Abhaza maddesi, انجازه osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abhaza nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283