آباقانسق

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباقانسق maddesi. Sayfa:5


Abakansk - آباقانسق

سبیریاده ( تو مسق) ایالتنده ( یكیسی ) نهری اوزرنده ن ( آباقان ) قر بنده مستحكم بر شهردر . بیك نفو سی وارددر . استحكاماتی بیوك‌ پترو طرفندن ١٧٧٧ تاریخ میلادیسنده انشا اولنمشدر .

Kamusul Alamde Abakansk maddesi, آباقانسق osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abakansk nedir anlami. hakkinda bilgi5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285