آبافي(ميشل)

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبافي(ميشل) maddesi. Sayfa:5


Abafi (Michel) - آبافي(ميشل)

میشل اردل یعنی ترانسلوانیا زادكانندن اولوب، میلاد ١٦٦١ تاریخنده، دولت عثما نیه نك حایه سی آلتنده اوله رق، اردل پرنسلكنه انتخاب اولنمش ایسهده، ویانه محاصره سنك رفعندن صكره، عثما نلیلر دن روكردݣ اولوب، نمچه ایمپراطوریله عقد ایتدیكی بر معاهده یله پرنسلكنی تصدیق ایتدیر مشیددی. ١٦٩۰ ده وفات ایدوب، اوغلی پر نس اولمش ایسه ده، مؤخراً ویانه یه جلب، وفراغته اجبار اولنمشدر .

Kamusul Alamde Abafi (Michel) maddesi, آبافي(ميشل) osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abafi (Michel) nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281