آباغايتول

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباغايتول maddesi. Sayfa:4


Abagaytul - آباغايتول

سیبریانك حدود جنو بیه سنده ، یعنی مغو لستان

حدودنده واقع (دالای نور)‌ كو لنك قربنده و مذكور كوله منصب اولان (آرغان) نهری اوزرنده بر شهردر، كه روسلر طرفندن اورانك مركزی اتخاذ اولمشدر.‌٣٥ ‌ْ ٤٩ عرض شمالیده و َ ٣٥ ْ١١٥ طول شر قیده واقعدر .

Kamusul Alamde Abagaytul maddesi, آباغايتول osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abagaytul nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280