آبازه محمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبازه محمد پاشا maddesi. Sayfa:4


Abaza Muhammed Paşa - آبازه محمد پاشا

آبازه پاشاد نمیكل مشهوردر. ابتدای حالنده جانپولاد اوغلنك خدمتنده اولوب، واقع اولان بر محاربه ده مراد پاشانك الینه اسیر دوشمكله، یكیچری آغاسی خلیل پاشانك شفاعتیله، قتلندن قورتلوب، مشارالیه خلیل پاشایه انتساب ایتمش. كندیسی غايیت شجیع و جسور بر آدم اولمغله، خوتین سفرندن عودتنده، روم ایلی نكلر بكیلینه ترفیع، ومؤخراً ارضروم‌ واللیلكنه نصب،وسیواس دخی ارضرومه علاوه والحاق اولنمشیدی. كند یسی ذاتاً یكیچر یلرك كسب ایمش اولدقلری شر كشلكی چكه مد یكندن، سكبان عسكری یازدیره رق، بر خیلی قوت پیدا ایتد كدر صكره،یكیچریلری قلعه دن اخراجله، داخل ولایتندن دخی چیقارمغه چبالامقده‌ایكن،١۰٣١ تاریخنده سلطان عثمان ثانینك یكیچرلر طرفندن شهید اولدیغنی وسیله اتخاذیله، سیواس وساىرٔ طرفلر ده كی یكیچریلری دخی قتل و پریشان ایتمكه باشلادی. مرعش بكلر بكیس قلاون یوسف پاشا دخی، كویا قارشی طورمق بهانه سیله، اون بیك كشی ایله كند یسنه التحاق ایدنجه. اونی دخی معیتنه آلوب، سلطان عثمانك انتقامنی آلمق وسیله سیله، قره حصار شرقی یه طو غری ایلر لمكه باشلادیلر. مرتضى پاشا اولان بیك كشی ایله مدافعه یه مأمور اولوب، واقع اولان بر محاربه خو نریزانه ده مغلوب اولمغله،قره حصارده تحصن ایتدیسه ده. چوق طیانه میوب. تسلیم اولدی، و كندیسی دخی آبازه پاشایه اتحاق ایتدی.

Kamusul Alamde Abaza Muhammed Paşa maddesi, آبازه محمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abaza Muhammed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284