آباريس

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباريس maddesi. Sayfa:3


abaris - آباريس

حرا فات یونانیه كوره،آپو لونك یعنی شمسك رهبانندن اولوب،براوق اوزرینه سوار اولدیغی حالده،اقطار شمالیهده كزر،غابدن خبر ویر،ووبایی دفع ایدر بر پری ایدی.

Kamusul Alamde abaris maddesi, آباريس osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi abaris nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281