آباديا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباديا maddesi. Sayfa:3


Abbadia San Salvatore - آباديا

سان سالواتورآیاسی، ایتالیانك (تو سقا نه) ایالتنده ٣٧۰۰ اهالی یی حاوی بر شهردر.

Kamusul Alamde Abbadia San Salvatore maddesi, آباديا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abbadia San Salvatore nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281