ژاق آبادي

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ژاق آبادي maddesi. Sayfa:3


Jacques Abbadie - ژاق آبادي

ژاق_ میلادك ١٦٥٤ تاریخنده فرانسه نك (نی) شهرنده تولد ایدوب، ١٧٦٧ ده لوندره ده وفات ایتمشدر. اموردیینیه ‌‌‌یه دارٔ خروستیا نلغی مدافعه یو للو خیلی تألیفاتی واردر. اك مشهوری ((معرفت نفس)) حقنده كی تألیفیدر. انكلتره قرالی او چنجی (كییوم) ك منظور و لطفدیده سی ایدی.

Kamusul Alamde Jacques Abbadie maddesi, ژاق آبادي osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Jacques Abbadie nedir anlami. hakkinda bilgi5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285