آبادساس

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبادساس maddesi. Sayfa:2


Abadesas - آبادساس

اسپا نیانك (جرونه)‌ ایالتنده بر كوچك شهردر.(تر) نهری اوزرنده‌ واقع اولوب،غایت كوزل بر كوپر یسی واردر. قربنده پك اهمیتلی كمور معد نلری بولنور.

Kamusul Alamde Abadesas maddesi, آبادساس osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abadesas nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281