آستوريا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آستوريا maddesi. Sayfa:188


Asturya - آستوريا

اسپانیانك شمال غربیسنده بر مملكت قدیمه ایدی، كه اسپانیانك سواحل شمالیه سی بوینجه ممتد اولوب، جنوباً لىٔون قراللغیله، غرباً غالیچه قطعه سیله، شرقاً دخی (مونتانیاس ده سانتاندر) خطه سیله محدود ایدی. شرقی وغربی اوله رق ایكی یه منقسم اولوب، غربیسنه (اوویادو) آستوریاسی، وشرقیسنه ده (سانتیلانه) آستوریاسی دنیلیردی. اسپانیانك ١٨٢٣ ده واقع اولان تقسیمات جدیده سنده برنجیسی (اوویادو) ایالتی نامیله بر ایالت تشكیل ایتمش، وایكنجیسی (سانتاندر) ایالتنه الحاق اولنمشدر. بو مملكت پیرنه طاغلرینك غربه طوغری اوزانمسندن عبارت اولان (قنتابریق) طاغلرینك شمالی اتكلندن عبارت اولوب، كاملاً طاغلقدر. مذكور طاغلرك صیرتی همان داىٔما قارله مستور اولوب، اك یوكسك ذروه لری ٢۰۰۰ و ٢٥۰۰ متره یه قدر مرتفعدر. بو طاغلردن شمالاً بحر محیط آطلاسی یه وجنوباً (مینهو) و (دورو) ایرماقلرینه دوكیلور بر چوق چایلر ودره لر آقوب، بحر محیط آطلاسی یه دوكیلنلری آستوریانك ایچندن چكرلر، كه بونلرك ده اك بیوكلری : دوا، نالون، سلا، ناویه واىٔو نهرلریدر. طاغلر كوزل مرعالرله مستور اولوب، پك چوق غنام وصیغیر وساىٔر حیواناتی

واردر. حبوباتی آز ایسه ده، میوه لری پك چوقدر، وكتن وكنویر دخی حاصل اولور. آتلری پك قوتلی اولمغله مشهوردر. معدن صولری چوق اولدیغی كبی، انواع معدنیاتی دخی وار ایسه ده، یالكز بر طاقمی بعض انكلیز قومپا نیه لری طرفندن ایشلنوب، اكثریسی ایشلنمه مكدر. اهالیسی وقتیله ٣٥۰۰۰۰ كشی كوسترلمش ایسه ده، شمدیكی حالده بو مقدارك ایكی مثلنه قریبدر. آستوریانك مواقعی پك متین اولدیغی كبی، اهالیسی دخی غایت جسور اولمغله، اسكی وقلتلرده قارتاجلیلرله رومالیلره قارشی طورمش اولدقلری كبی، مؤخراً دخی اندلس عربلری بونلری تمامیله تحت انقیاده كیترمكه موفق اوله مامشلردی.

Kamusul Alamde Asturya maddesi, آستوريا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Asturya nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281