آستروق

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آستروق maddesi. Sayfa:187


Astruc - آستروق

فرانسه اطباسندن اولوب، ١٦٨٤ تاریخنده (سوده) شهرنده طوغمش، و ١٧٦٦ ده وفات ایتمشدر. پارسك بر ایكی مكتبنده معلم اولمغله برابر، اون بشنجی لویینك باش طبیبی ایدی. طبه متعلق بعض كتابلرله برابر حكمته وتكوین عالمه داىٔر ایكی اثر براقمشدر.

Kamusul Alamde Astruc maddesi, آستروق osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Astruc nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280